ಬಿದಿರು ಬಳಸಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮನೆ, ಮೈಸೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಾನಿರಲು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆ…

ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಸಮ್ಮೇಳನ | ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಎಫ್‌ಟಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಹನ ಕುರಿತು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೊದಲ ದಿನ ಟೆಕ್‌ಕನ್ನಡ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು