ಇಸ್ರೋ-ಶಿಯೋಮಿ ಒಪ್ಪಂದ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಬದಲಿಗೆ ನಾವಿಕ್‌

ಜಿಯೋ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಟಮ್‌, ಜಿಪಿಎಸ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಈಗ ಜಿಪಿಎಸ್‌ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆದರೆ, ದೇಸೀ…