ಟೆಕ್‌ 20 | ಈ ವರ್ಷ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿರುವ ಟಾಪ್‌ ಹತ್ತು ಸೈ ಫೈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತ?

ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಡುವಿನ ನಂಟು, ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಹಾಲಿವುಡ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ…