ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಲಾಂಚ್: ಬೇಡ ಎನ್ನಲಾಗದ ಚೀನಾ ಫೋನ್

ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಪೋನ್ ತಯಾರಕ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಹೊಸದೊಂದು ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಎನ್ನುವ ಪೋನ್…