ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ Opera GX Mobile ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ದ

ಗೇಮಿಂಗ್’ಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಒಪೆರಾ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಬೀಟಾ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್…