ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದೆ: ಮಾರಿಯಾ ರೆಸ್ಸಾ

ರಾಪ್ಲರ್‌ ಸುದ್ದಿ ತಾಣದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಮಾರಿಯಾ ರೆಸ್ಸಾ ಸಿಐಜಿಐಆನ್‌ಲೈನ್‌ ತಾಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು…