ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ವಿಕಿಪಿಡೀಯಾ

ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತಗೊಂಡ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ…