ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಬ ಸರದಾರನೊಬ್ಬನ ಕತೆ!

ಸಣ್ಣ ಅವಧಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್, ವಿಗೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ಗಳು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ…