ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಏರೋಸ್ಪೇಸ್‌ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರೊದ್ದಂ ನರಸಿಂಹ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಭಾರತೀಯ ವೈಮಾನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ದ್ರವಚಲನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರೊದ್ದಂ ನರಸಿಂಹ ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಮಿದುಳಿನ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ…