ಜಕಾರ್ತಾ ಮುಳುಗಡೆ; ಕಾಳಿಮಂಥನ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಹೊಸ ರಾಜಧಾನಿ

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆ ಎರಡೂ ಈಗ ಜಕಾರ್ತಾ ನಗರವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಹೊಸ ಹೊಸ…