ಒಟ್ಟೋಮೇಟ್‌, ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್‌!

ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇಗ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಮೊಬೈಲ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಫ್ಯಾನ್‌ ಇದು! ಐಒಟಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ (ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌…