ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌‌ಅಪ್‌ ನಗರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ದೆಹಲಿ

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌‌ಅಪ್‌ಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್‌ ನಗರಿ ಎಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. 2019 ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ…