ಎಸ್‌ಬಿಐ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ; ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿ!

ಕೋವಿಡ್‌19ನಿಂದಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಅವಲಂಬನೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ…