Techಮಾತು -1 | ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 8 ಮಾರ್ಗಗಳು

ಮೊಬೈಲ್‌ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌, ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್‌, ಫಿಶಿಂಗ್‌ಗೆ ದಾಳಿಗೆ…