ತಿಳಿಜ್ಞಾನ | ಎಂ ಆರ್‌ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಎಕ್ಸ್‌ರೇ ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲದಾದರೂ, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದಕ್ಕೆ…

ತಿಳಿಜ್ಞಾನ |ನೀವು ನಿತ್ಯವೂ ಬಳಸುವ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೆ?

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತೇವಾದರೂ ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ಅರಿತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು,…