ದೂರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದಾವಂತೆ, ಅವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳಂತೆ ಇವೆಯಂತೆ!!

ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌, ಅಮೆಜಾನ್‌ ಸಿಇಒ ಬೆಜೊ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗದ ಜಾಗವೊಂದನ್ನು…

ಸೌರವ್ಯೂಹಾದಚೆಗಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಪತ್ತೆ, ವಿಶ್ವದ ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನೊಬೆಲ್‌

ರಾಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಷ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್‌ ಸೈನ್ಸಸ್‌ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಕೆನಡಾ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲೆಂಡಿನ…