ತಿಳಿಜ್ಞಾನ |ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕಾರು ಹೇಗೆ ಓಡುತ್ತದೆ?

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕಾರುಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಂಧನದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ವಾಹನಗಳು ಹೆಚ್ಚು…