ವರ್ಡಲ್‌ ಗೇಮ್‌ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ತೆಕ್ಕೆಗೆ

ಅತಿಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಆಟ ವರ್ಡಲ್ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಪತ್ರಿಕೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜೋಶ್…