ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಜನರಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವೆ: ಸ್ನೋಡೆನ್‌

2013ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಮೆರಿಕವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದು ಎಡ್ವರ್ಡ್‌ ಸ್ನೋಡೆನ್‌. ಅಮೆರಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ…