ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 288 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ !

ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾತ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್‌ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು…

ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀರಿಗೆ, ನಭವೂ ಒಂದು ಮೇರೆಯೆ!!

ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಆಕೆ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ…