ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ವಿಶೇಷ | ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಟಾಪ್‌ 5 ಮಹಿಳಾ ಟೆಕ್‌ ಉದ್ಯಮಿಗಳು

ಇದು ಟೆಕ್‌ ಯುಗ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ನವೀನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಟೆಕ್‌ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅಪೂರ್ವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಟೆಕ್‌…