Shorts ಕ್ರೀಯೇಟರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ $100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಂಚಲು ಹೊರಟ YouTube

ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ, ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರಂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌, ತನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗ short…